Vår bedrift driver utvikling av fast eiendom med reguleringsarbeider, herunder utvikling av infrastruktur som vei, vann, kloakk, strøm m.v. Videreformidle tomter, herunder nøkkelferdige bygg. I tillegg kan selskapet forestå service. Ytterligere forestår selskapet alminnelig entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg.

 

Siden er under utvikling men ta gjerne kontakt.